Loading...

BRICK LINE

  • Location: SARAJEVO, BIH
  • Year: 2017.
  • For: Konkursa za izradu idejnog rješenja Austrijske kuce, prvo mjesto
  • Size: 20.5 HA
  • Program: Edukacioni park i kulturni centar

Koncept

Cjelokupni park posmatramo kao zadati obuhvat, gdje se isprepliću doživljaji enterijera i eksterijera.  Stvaramo niz programski određeni. zona  Zone su prostorno  definisane  kao kružne površine. Između kružnih površina  nalaz se  staza – Brick line, koja ujedno uvezuje sve zone u programski otvoreni sistem.   Gdje su određene zone definisane,  a dio se popunjava u interakciji sa korisnicima prema njihovm interesovanjima. Naziv Brick line je  poveznica sa  memoriom mjesta i naseljem Ciglane. Čitav park je tretiran kao edukacioni centar,  gdje je  obrazovanje  stvar izbora , te kobnacija i gre i učenja. Dobiveni prostori su fluidni, sačinjeni od niza  isprojektiranih sekvenci.

Edukacioni park  – program parka

Edukacioni park je formiran kao prostor za aktivno učenje, gdje su djeca uključena u proces između formalnog i neformalnog obrazovanja.  Brick line predstavlja ujedno i produženi prostor škola,  dnevni boravak učenika, a   zone unutar parku se mogu koristiti   na principu škola na otvorenom (open air school).Predloženi programi  Brick lina  su :  Austrijska kuća, dječije igralište, amfiteatra, paviljon, botanička bašta, trg, zona sporta, otvorena biblioteka ... Sadržaji su  promjenjivi zavisno od zahtjeva korisnika i te prailagodljiv i  trenutnim gradski dešavanjima  (festivalima, sajmovima , izložbama ...) .

Kuća

Austrijska kuća je dio  sistema, komplementarni prostor koji se otvara prema  parku . Kuću karakteršu fleksibilni prostori  sastavljena je iz dva volumena,sa isprepletanim funkcijama . U prizemlju objekta je transparentni izložbeni prostor, sa bibliotekom i bifeom , dok se na I spratu nalazi centralni polivalentni prostor okružen prostorima za edukaciju, radionice.  Kuću  definiše  dizajn na principima održive gradnje. Formiramo transformabilne  prostore, gornji volumen je nadstrešnica prizemlja, omogućava se prirodna cirkulacija i vazduha sa centralnom kupolom, koriste se  lahko dostupni  i cjenovno pristupaćni materijali ( ab konstrukcija prizemlja i montažna lamelirana drvena konstrukcija sprata),  gornji volumen se  oblaže  bijelim platnim ćime se  formira dvoslojnu fasadau,  dok je grijanje objekta predviđeno sa geotermalnim pumpama...Novi prostorni odnosi  uvjetovani programiranjem gradskog parka u edukativno-zabavni centar , rezultraju dobijanje neprekinutog toka aktivnosti u kojem se sadržaji isprepliču i spajaju. BRICK line je programski otvoren sistem, prostorno definisan  centralnom  stazom (šetnicom), koji  kroz niz sekvenci parka poziva na akciju i edukaciju.

Tim: Zejd Kobilica, Emina Alić, Ilma Kobilica, jasmin Sirčo  

 


Augusta Brauna 2, 71 000 Sarajevo, B&H
+387 61 410 562
+387 61 711 677
INFO@POLYGON.BA