Loading...

block

  • Location: Seged, mađarska
  • Year: 2011.
  • For: EuROPAN 11, SZEGED ,COLLEGIUM ARTISTICUM 2012 - NAGRADA ZA IDEJU
  • Size: 30 HA
  • Program: hybrid blok

Rekonstrukcija brownfield zone u samom centru mađarskog grada Szegeda prema zadanom programu podrazumjevala je rušenje većine objekata na lokaciji osim glavne hale sa dimnjakom koja bi bila reminiscencija na stari pogon i raniju funkciju. Na osnovu korisinika, potreba,njihovih promjenjivosti i raznolikosti smatrali smo da je potrebno stvoriti savremeni, hibridanprostor. Na osnovu tog neophodno je bilo razmišljati o novom identitetu prostora, ili o odlikamate nove sredine i koliko ona treba da ima sjećanja na staru namjenu lokacije.

Forma koja se nameće u osnovi je prosta i vrlo prepoznatljiva. Razlog plus leži u tome što ona uovom slučaju sa sobom nosi i podsjetnik na prvobitnu namjenu lokacije, odnosno motiv kojiprenosi stari identitet mjesta. Svi objekti koji se trenutno nalaze ali i onaj koji ostaje imajutipični dvovodni krov na niskoj osnovi. Takav oblik u nešto drugačijem položaju predstavljasastavnu jedinicu cjeline. Ako slažemo te jedinice u međusobni odnos onda one ali i prostorizmeđu njih stavraju jednu cjelinu. Hibridnost te cjeline ali i svakog njenog pojedinog dijela predstavlja cilj i odgovara nekim savremenim potrebama.

Objekat stare hale sa dimnjakom je jedini koji ostaje u potpunosti kao stari ali sa određen imizmjenama. On je glavni reper zajedno sa centralnim trgom. Tu je planiran kulturni sadržaj kaoglavni pokretač i nosilac cijele atmosphere prostora. Osim tog, ostali sadržaji se odnosa administrativne, komercijalne, stambene, rekreativne i druge funkcije… Osim velikog otvorenog prostora ispred hale, između objekata se javlja i veliki broj manjih javnih otvorenih prostora kojine moraju biti “standardizovani” , odnosno atmosfera tu uvijek može biti spontana, drugačija ,prilagodljiva okolnom sadržaju.

Tim: Amila Rujanac, Mersiha Čerim, Mirna Ler, Zejd Kobilica,Jasmin Sirčo


Augusta Brauna 2, 71 000 Sarajevo, B&H
+387 61 410 562
+387 61 711 677
INFO@POLYGON.BA